r
Normas do Parque
Para que todos poidan gozar do entorno do parque tal e como o atopaches ti hai unhas regras de comportamento de obrigado cumpremento e aplicables en todo o Parque das Illas Atlánticas, incluíndo as illas Cíes.

Prohíbese:

1.

Prender lume.

2.

Botar lixo, sólido ou líquido.

3.

Acampada libre.

4.

Traspasar os lugares prohibidos ao público.

 

5.

Molestar aos animais.

 

6.

Manipular, cortar ou danar a vexetación.

 

7.

A modificación dos elementos naturais da zona.

8.

Coller ou manipular calquera cousa de interese arqueolóxico, histórico ou xeolóxico.

9.

Mergullo sen autorización.

10.

Practica-la pesca submariña.

 

11.

Portar cualquera tipo de armas, arpons incluidos.

 

12.

O amarre, atraque e navegación de embarcacións , agas autorización.

 

13.

Poñer banners ou anuncios sen permiso.

14.

Cualquiera tipo de ruido que poida alterar a tranquilidade natural.

15.

Levar animais, agás cans guía.

16.

Levare animais ou especies de plantas axenas pra zona.

17.

Ningún vehículos a motor, excepto cadeiras de discapacitados.

18.

Facer fotografías ou vídeos con fies comerciais sen autorización.